Motorvarehus

Personvernerklæring

Biltrend Tromsø AS behandler kun personopplysninger som du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne yte god kundeservice, herunder å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.

Ved kjøp av kjøretøy benytter Biltrend Tromsø AS standardskjemaInformasjon om behandling av personopplysninger samlet inn gjennom bilens systemer.

Dette er en bransjestandard utviklet av Norges Bilbransjeforbund i samarbeid med Datatilsynet. Biltrend Tromsø AS benytter i tillegg merkespesifikke skjema (papir eller web-basert) for aksept på lagring oppbevaring og bruk av personopplysninger. Dagens kjøretøy, noen andre motorer samt elektroniske innretninger registrerer og lagrer data. Dette medfører både midlertidig og permanent datalagring. Disse dataene er utelukkende tekniske og har til hensikt å identifisere og reparere feil og optimalisere kjøretøyets funksjoner. I noen tilfeller har vi behov for å overlevere slike data til produsent, importør eller annen leverandør, også utenfor EU. I henhold til gjeldende personvernregler skal du informeres og akseptere slik overlevering av data.

Merkespesifikke skjema henviser til produsent/importør/annen leverandør sin personvernerklæring. Disse personvernerklæringer kan avvike noe i innhold fra denne (Biltrend Tromsø AS).

Med kunde mener vi her:

 1. Alle som har kjøpt eller leaset produkter eller tjenester Fra Biltrend Tromsø AS
 2. Alle som har hatt kontakt med Biltrend Tromsø AS i tilknytning til de varer og tjenester vi tilbyr, herunder deltatt i markedsundersøkelser, kampanjer, og konkurranser.
 3. Enkeltpersoner som er ansatt hos eller opptrer på vegne av aksjeselskaper eller andre organisasjoner.
 4. Tidligere kunder som vi eventuelt fortsatt måtte ha personopplysninger om.

Under finner du Biltrend Tromsø AS sin personvernerklæring, i tråd med anbefalingene fra Datatilsynet:

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Biltrend Tromsø AS, organisasjonsnummer 947 782 959, er hovedansvarlig, og har også det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysningene.

 2. Hva er formålet med behandling av personopplysningene?

Oppfølgning av kundeforholdet:

 • Registrering av kjøretøyer i henhold til vegtrafikkloven
 • Registrering av båter etter sjøloven.
 • Garanti og serviceoppfølging, herunder innkalling til serviceintervall og lovpålagte kontroller, samt tilbakekallingskampanjer.
 • Oppfølging undersøkelser etter verkstedbesøk.
 • Dokumentasjon av salg.
 • Markedsføring.

Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn det som er oppgitt her.

3. Hvilke personopplysninger behandles?

lgende opplysninger registrer på deg som kunde:

 • navn og adresse
 • fødselsdato
 • e-postadresse
 • telefonnummer

Kredittkortnummer blir ikke lagret hos Biltrend Tromsø AS.

Vi lagrer også informasjonskapsler (cookies) fra din bruk av nettstedet på Internett-serveren, dersom du ikke aktivt blokkerer slik lagring.

Vi bruker ikke statiske cookies eller andre hjelpemiddel for å identifisere deg som bruker av nettsidene våre. Cookies blir lagret på Internett-serveren for å lage akkumulerte trafikkmålinger og kjøpsanalyser. Vi ber også om å få bruke din lokasjon for å tilby deg en best mulig tjeneste.

 4. Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysningene hentes fra registreringsskjema som du samtykker til med signatur.

Vi lagrer også informasjon om dine bestillinger. Dessuten lagrer vi informasjonskapsler (cookies) fra din bruk av nettstedet på Internett-serveren dersom du ikke aktivt blokkerer slik lagring. Vi ber også om å få bruke din lokasjon for å tilby deg en best mulig tjeneste. Du kan dessuten velge å legge til varer i egne lister, som vi lagrer slik at du har tilgang til dem ved fremtidig bruk.

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

I noen typer handel/kontakt med Biltrend Tromsø AS er registering av personopplysninger obligatorisk:

 • Ved kjøp av varer og tjenester som krever at vi registrerer dette i offentlige register.
 • Ved finansielle tjenester,
 • Biltrend Tromsø AS i samarbeid med produsent/importør krever dette for å inngå avtale om kjøp av varer og/eller tjenester.

Du kan fritt bruke vårt nettstedet uten å oppgi denne informasjonen, men du vil ikke kunne opprette en kundeprofil uten å oppgi disse opplysningene. Du kan velge at informasjonskapsler (cookies) ikke skal lagres på Internett-serveren, ved å endre innstillinger i din nettleser.

 6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi deler ikke dine personopplysninger eller kredittkortnummeret ditt med noen, med mindre du har gitt aktiv aksept til dette. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål enn det som er oppgitt på denne siden, med mindre det er eksplisitt oppgitt og du gir aktiv aksept i annen sammenheng.

 7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Biltrend Tromsø AS lagrer personopplysningene dine i en database beskyttet av brannmur.

Dersom du ønsker å slette din persondata ber vi deg kontakte oss okonomi@biltrend.no. For motoriserte kjøretøy og båter vil vi ikke kunne slettes dersom vi har oppbevaringsplikt ovenfor myndighetene.

 8. Hvilke rettigheter har den registrerte?

Personopplysningsloven sikrer deg retten til innsyn i egne personopplysninger, jf. §18, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger, jf. §§ 27 og 28.  

9. Hvordan sikres opplysningene?

Biltrend Tromsø AS lagrer personopplysningene dine i en database beskyttet av brannmur.

10. Endringer i vilkårene

Ved fremtidige endringer i vår personvernerklæring (teksten på denne siden) vil du bli orientert om dette, og bli bedt om å bekrefte at du aksepterer de nye vilkårene.

11. Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på telefon 97 49 30 00 eller på okonomi@biltrend.no dersom du har spørsmål til

© Copyright Biltrend AS   |   Personvernerklæring